صفحه اصلی > گزارش عملکرد 

 

 

گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان کودکان بندرعباس در سه ماه اول ، سه ماه دوم ، سوم وچهارم سال 1398

_اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه اردیبهشت ماه 98

_ ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتابهای خریداری شده

- تهیه درخواست سفارش کتابهای بخش های مختلف بیمارستان به تفکیک وارسال به کتابخانه مرکزی

تحویل و اماده سازی کتابهای خریده شده از نمایشگاه به تفکیک وارسال به بخش مربوطه

وارد سیستم کردن کتابهای خریداری شده از نمایشگاه

_ تهیه لیست کارگاههای آموزشی تا پایان سال

­پیگیری امور مربوط به تهیه منابع کتابخانه

­_درخواست تجهیزات مورد نیاز کتابخانه و درخواست به کتابخانه مرکزی و معاونت تحقیقات و فناوری

_ برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هیئت علمی ، دانشجویان

_ افتتاح طرح کتاب _ کودک و دانایی در بیمارستان کودکان و تامین منابع و کتاب برای کودکان بستری در آن بیمارستان توسط خیرین

_ پیگیری دیرکرد کتابهای امانتی